Топло лето - ладна зима.

Македонија се наоѓа во транзиција, област меѓу медитеранската и континенталната клима. Топли и врнежливи летни температури се заменуваат со студени и врнежливи зими. Најтоплите месеци сe јули и август, во кои температурата редовно се издига над 30 ° Ц. Во зимските месеци и во снежните надморски височини се можни и зимски спортови.