Помеѓу традицијата и модерноста.

Македонија се карактеризира со жив културен живот. Центар за култура е, секако, главниот град Скопје. Со опера, балет и многу мали и големи театри, градот за секого има по нешто да понуди.


Фестивали за сите вкусови
Многу популарни се годишните летa. Покрај пријателите на класичната музика, повеќе, џез љубители се задоволени овде исто така, како што беше потврдено од страна на поголем број на посетители на познатите џез-фестивали. Голем меѓународен интерес привлекува и филмскиот фестивал Браќа Манаки, кој градот редовно го претвора во место за средба на филмски ентузијасти од целиот свет.


Фасцинација Фолклор
Еден висок приоритет во македонскиот културен живот има фолклорoт. Традиционалната музика, која е утврдена со типични инструменти како што се македонскиoт Кавал, Тапан, Гајдата и Тамбуратa, сe добро примени дури и кај помладата македонскa генерација. Покрај тоа, речиси насекаде во земјава можат да сe доживеат играорни групи кои претставуваат стар традиционален симболичен танц, во традиционални носии.